Công tác hỗ trợ pháp luật cho doanh nghiệp năm 2012
06:11 10/05/2023

Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước nhằm giúp các doanh nghiệp kịp thời nắm bắt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người sử dụng lao động và người lao động. Trong năm 2012, Ban Quản lý các khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố (Ban Quản lý) đã thực hiện nhiều biện pháp, hình thức nhằm hỗ trợ pháp luật, phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp, cụ thể:
 1. Xây dựng và khai thác các cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp: Duy trì, củng cố và nâng cấp Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý; xây dựng chuyên trang pháp luật; thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới; xây dựng chuyên trang Hỏi – Đáp để trả lời những vướng mắc của doanh nghiệp.
 2. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp:
  1. Triển khai 32 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 568 học viên của các doanh nghiệp, gồm các lớp: bồi dưỡng kế toán - thuế, tập huấn Incoterms 2010, quản lý kho bãi - vật tư, thuế bảo vệ môi trường, nâng cao công tác quản lý chất lượng, kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp, đào tạo cán bộ quản lý năng lượng, quản lý hành chính văn phòng - kinh doanh, thu hồi công nợ, quản lý sản xuất và tiết kiệm chi phí.
  2. Tổ chức 27 lớp Luật lao động và văn hóa ứng xử trong lao động cho 2.724 lao động, 95 lớp đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp cho 8.278 học viên, gồm các lớp: Luật lao động và văn hóa ứng xử, an toàn lao động, cán bộ an toàn, nghiệp vụ quản lý nhân sự, sơ cấp cứu tai nạn lao động…
  3. Phối hợp Trung tâm chăm sóc sức khỏe lao động và môi trường thành phố tổ chức 08 lớp truyền thông về vệ sinh lao động; Phối hợp Sở Y tế tổ chức 04 lớp tập huấn hướng dẫn hệ thống tự kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm; Phối hợp Trung tâm Kiểm định và huấn luyện kỹ thuật an toàn lao động (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) tổ chức 08 lớp tập huấn về an toàn lao động; Phối hợp Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức 10 lớp huấn luyện cho người lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp có trên 500 lao động.
  4. Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 14 từ ngày 18/3 - 24/3/2012 với chủ đề “Xây dựng văn hóa phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố cháy nổ là trách nhiệm và quyền lợi của doanh nghiệp và người lao động”, cụ thể: Ban Quản lý phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ phát động tại KCN Tân Tạo; phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức 05 buổi mít tinh tại KCX Tân Thuận, Linh Trung 1, KCN Tân Bình, Vĩnh Lộc và Lê Minh Xuân.
  5. Phối hợp với Tổng công ty điện lực thành phố, Sở Công thương thực hiện triển khai Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Nhà nước về tiết kiệm điện cho các doanh nghiệp trọng điểm trong các KCX - KCN thành phố.
  6. Tuyên truyền phổ biến đến doanh nghiệp chính sách gia hạn thuế, giảm tiền thuê đất theo Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính; chính sách gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng của tháng 6/2012 theo Thông tư 175/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Tài chính.
 3. Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp: Các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý thường xuyên tư vấn, hướng dẫn trực tiếp cho doanh nghiệp về chính sách, pháp luật qua hình thức trả lời bằng văn bản, điện thoại, hộp thư điện tử, mục Hỏi – Đáp trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý và Hệ thống đối thoại Doanh nghiệp và Chính quyền thành phố.
 4. Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp và hoàn thiện pháp luật: Định kỳ hàng quý, Ban Quản lý phối hợp với các công ty hạ tầng tổ chức buổi làm việc với tất cả các doanh nghiệp trong từng khu. Qua đó kịp thời thông tin những văn bản pháp luật mới, những chủ trương, chính sách mới. Đồng thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động.

Bài viết liên quan