Cấp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động là F0

16:12 05/12/2022

On December 2, 2021, the Department of Health issued Official Letter No 9000/SYT-NVY về việc cấp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người

lao động là F0. Theo đó, công văn hướng dẫn hình thức và thẩm quyền cấp chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiếm xã hội và cách ghi nội dung giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Cụ thể:

a) Đối với trường hợp người lao động là F0 điều trị nội trú hoặc cách ly tập trung tại cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 thuộc phường, xã, quận, huyện (cơ sở cách ly tập trung F0)

- Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19, bệnh viện điều trị COVID-19 cấp giấy ra viện đúng quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT.

- Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 thuộc phường, xã, quận, huyện (tầng 1) sử dụng mộc của bệnh viện được giao phụ trách theo quy định tại mục 5.3, Quyết định 4111/QĐ-BYT ngày 26/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng.

b) Đối với trường hợp người lao động là F0 cách ly tại nhà

- Trung tâm y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức, Trạm y tế phường, xã, thị trấn chăm sóc và quản lý F0 tại nhà sẽ cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Phụ lục 7 kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT.

- Trong trường hợp Trạm y tế lưu động, Tố chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng hỗ trợ chăm sóc F0 tại nhà thì bác sĩ được phân công trực tiếp chăm sóc F0 ký xác nhận vào vị trí "người hành nghề KB, CB", đơn vị chủ quản là Trung tâm y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức chịu trách nhiệm ký đóng dấu vào giấy chứng nhận hoặc ủy quyền bằng văn bản cho Trạm y tế phường, xã, thị trấn ký đóng dấu

Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố thông tin đến các doanh nghiệp trong KCX, KCN nhằm đảm đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Bài viết liên quan