Cửa khẩu được phép nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

01:52 24/03/2023
 

Ngày 09/01/2019, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BCT quy định cửa khẩu nhập khẩu phế liệu. Thông tư này không áp dụng đối với hoạt động tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh phế liệu.

Theo Thông tư này, phế liệu làm nguyên liệu sản xuất được phép nhập khẩu từ nước ngoài thuộc Danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định (đính kèm Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014) được thực hiện qua các cửa khẩu theo quy định, trừ cửa khẩu đường bộ và cửa khẩu đường sắt.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 02 năm 2019.

Bài viết liên quan