Chương trình kết nối Ngân hàng – doanh nghiệp
06:13 10/05/2023
Thực hiện Chương trình kết nối Ngân hàng – doanh nghiệp, từ đầu năm đến tháng 5 năm 2014, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố (HEPZA) đã cung cấp cho Ngân hàng nhà nước – chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh danh sách 28 doanh nghiệp với tổng nhu cầu vốn là 1.098 tỷ đồng. Kết quả, hầu hết các doanh nghiệp đều đã được các ngân hàng thương mại xem xét giải quyết (trừ 01 doanh nghiệp đang có quan hệ tín dụng ngoài địa bàn và 02 doanh nghiệp chưa có nhu cầu vay vốn và 01 doanh nghiệp không đủ điều kiện). Nhiều trường hợp doanh nghiệp được các ngân hàng cấp hạn mức tín dụng lớn hơn nhiều so với nhu cầu giải ngân thực tế (hạn mức 1.393,7 tỷ đồng so với nhu cầu giải ngân thực tế là 147,5 tỷ đồng).

 

Trong 6 tháng cuối năm 2014, HEPZA sẽ tiếp tục phối hợp với Ngân hàng nhà nước – chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Chương trình kết nối Ngân hàng – doanh nghiệp theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, góp phần hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận nguồn vốn ngân hàng với lãi suất phù hợp, phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh.

Doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh xin vui lòng đăng ký tại: Phòng Quản lý Doanh nghiệp (HEPZA), điện thoại: 3.8232.576.

 

Bài viết liên quan