Chỉ số giá xây dựng Quốc gia năm 2022

07:15 13/03/2023
 

Ngày 08/02/2023, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 62/QĐ-BXD về công bố chỉ số giá xây dựng Quốc gia năm 2022. Theo đó:

  Chỉ số giá xây dựng quốc gia công bố tại văn bản này sử dụng làm cơ sở xác định suất vốn đầu tư, tham khảo trong phân tích mức độ biến động giá bình quân của chỉ số giá xây dựng khi xác định chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư và các công việc liên quan đến đánh giá biến động giá xây dựng công trình phục vụ quản lý, điều hành vĩ mô.

  Chỉ số giá xây dựng quốc gia công bố tại văn bản này không sử dụng để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 02 năm 2023.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựng công trình tham khảo, sử dụng chỉ số giá xây dựng quốc gia vào việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình./.

Bài viết liên quan