Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan
06:10 10/05/2023

Hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu hàng hóa và gửi kho ngoại quan trong thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, giúp phát huy lợi thế địa lý thuận lợi của một số địa phương có cửa khẩu, cảng biển; phát triển hệ thống dịch vụ giao nhận, kho bãi và phương tiện vận chuyển hàng hóa, góp phần phát triển hoạt động thương mại với các nước có chung đường biên giới, giải quyết công ăn việc làm, tăng thu ngân sách cho một số địa phương.

Tuy nhiên, các hoạt động này cũng tồn tại nhiều hạn chế, bất cập: một số thương nhân đã lợi dụng cơ chế quản lý thông thoáng của loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan để gian lận thương mại, trốn thuế, thẩm lậu hàng hóa vào thị trường nội địa để kiếm lời bất hợp pháp, buôn bán các loại hàng cấm; lợi dụng thời hạn chưa phải nộp thuế đối với hàng tạm nhập tái xuất để khai báo theo loại hình này sau đó chuyển tiêu thụ nội địa nhằm lợi dụng tiền thuế, thẩm lậu hàng hóa, kể cả hàng hóa không bảo đảm vệ sinh, gây nên lo ngại trong xã hội và nhân dân.

Để bảo đảm hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan tuân thủ đúng quy định, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm, kịp thời mọi hành vi vi phạm, ngày 07 tháng 9 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ nhằm tăng cường hơn nữa công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh này; bổ sung, điều chỉnh các quy định hiện hành để bảo đảm phù hợp với chủ trương, yêu cầu quản lý chặt chẽ đối với hoạt động tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và với thực tế phát triển kinh tế - xã hội của nước ta.

Để biết chi tiết về nội dung Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 07/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị xem tại đây.

(Nguồn: Chính phủ)

Bài viết liên quan