Cập nhật hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực lao động

19:38 18/01/2023
 

Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;

Căn cứ Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (Ban Quản lý)  thông báo đến Quý doanh nghiệp việc cập nhật các quy trình thực hiện các thủ tục hành chính về lĩnh vực lao động như sau:

1. Các thủ tục hành chính áp dụng từ ngày 01 tháng 02 năm 2021:

   a. Tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể của các doanh nghiệp;

   b. Đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp.

2. Các thủ tục hành chính áp dụng từ ngày 15 tháng 02 năm 2021:

   a. Giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của người sử dụng lao động;

   b. Giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của người sử dụng lao động;

   c. Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài;

   d. Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài đối với một số trường hợp đặc biệt;

   e. Cấp lại giấy phép lao động;

   f. Gia hạn giấy phép lao động;

   g. Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động;

   h. Thu hồi giấy phép lao động;

   i.Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài.

Quy trình hướng dẫn thực hiện được cập nhật trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý, http://hepza.eappviet.com, vào mục Thủ tục hành chính công, chọn mục Phòng Quản lý Lao động.

Ban Quản lý thông tin để các doanh nghiệp biết và thực hiện./.

Bài viết liên quan