Dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bến Nhà Rồng (Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh).
06:12 10/05/2023
Nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2013).

Sau lễ dâng hương, Đoàn đã đi thăm những hình ảnh tư liệu và hiện vật về Bác trong suốt quá trình hoạt động cách mạng trong nước và nước ngoài. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức tự lực, tự cường trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, tích cực học tập làm theo tấm gương đạo đức của Người và thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013.

Bài viết liên quan