Giao ban các KCX-KCN vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
06:09 10/05/2023

Hội nghị thảo luận về việc giải quyết các vướng mắc trong giải thể, phá sản của các doanh nghiệp trong KCN và kinh nghiệm trong đền bù giải tỏa thu hồi đất để xây dựng các KCN. Hội nghị đã kiến nghị Chính phủ cần có hướng dẫn cụ thể hoặc bổ sung các đạo luật có liên quan đến vấn đề giải thể, phá sản doanh nghiệp; đồng thời, quy định thời hạn giải quyết một vụ phá sản, giải thể; đối với những doanh nghiệp có chủ bỏ trốn, luật cần có những quy định thật quyết liệt để xử lý, không để ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư.

Về đền bù giải tỏa, từ khi thực hiện Nghị định số 69/2009/NĐ-CP các chủ đầu tư hạ tầng KCN đều gặp khó khăn, ắch tắc trong đền bù giải phóng mặt bằng do giá đền bù tăng cao ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án và giá thành cho thuê đất. Từ đó, hội nghị kiến nghị Chính phủ xem xét có chính sách ưu đãi về vay vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật KCN, kể cả vốn vay đền bù giải phóng mặt bằng. 
  
BẢN TIN HEPZA

Bài viết liên quan