Giao ban sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2013 và chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013 của Ban Quản lý
06:12 10/05/2023

Sáng ngày 05/7/2013, Trưởng Ban Quản lý Vũ Văn Hòa đã chủ trì buổi họp Giao ban sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2013 và chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013 của Ban Quản lý. Tham dự cuộc họp gồm có các đồng chí Phó Ban Quản lý, Trưởng, Phó các Phòng chức năng, Trung tâm Giới thiệu Việc làm và Trung tâm Dịch vụ Công nghiệp và Thông tin.

Nội dung cuộc họp tập trung đánh giá tình hình hoạt động của các KCX-KCN trong 6 tháng đầu năm 2013, phân tích nguyên nhân và họp bàn các giải pháp tập trung thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
 
Ngoài ra, Trưởng Ban Quản lý Vũ Văn Hòa chỉ đạo các Phòng, Trung tâm chú trọng chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013 gồm các nội dung sau: tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp ổn định, duy trì sản xuất theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính Phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các KCX-KCN theo quy hoạch; Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện pháp luật về lao động nhằm ổn định tình hình lao động, hạn chế xảy ra tranh chấp lao động tập thể, giữ gìn an ninh trật tự tại KCX – KCN; Tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường tại các KCX – KCN; Thúc đẩy xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phục vụ công nhân; Đẩy nhanh tiến độ triển khai các KCN dự kiến thành lập mới và mở rộng.
 

Đặc biệt, tập trung phổ biến các chính sách pháp luật mới về lao động được ban hành có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 cho chủ doanh nghiệp và người lao động nhằm giúp cho doanh nghiệp, người lao động thực hiện đúng chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Bài viết liên quan