Giao lưu văn hóa, văn nghệ - thể dục thể thao các Ban quản lý KCN, KCX, KKT vùng kinh tế trọng điểm phía Nam lần thứ VI
06:11 10/05/2023
Tham gia hội thi năm nay, đoàn Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Hepza) có 33 CBCC tham gia ở các nội dung: bóng đá, kéo co, chạy bộ 100m dành cho U50, các môn kỹ năng dừa và văn nghệ.

Kết thúc hội thi, đoàn Hepza đã đạt được giải nhất hội thi văn nghệ, giải nhì môn chạy bộ 100m dành cho U50, giải nhì môn kéo co, giải ba các môn kỹ năng dừa và giải nhất cho khán giả dự đoán đúng kết quả hội thi văn nghệ. Tuy nhiên, do hội thi năm nay chỉ tính các môn kéo co, bóng đá, cờ tướng và các môn kỹ năng dừa vào kết quả chung của toàn đoàn, do vậy đoàn Hepza đã không lọt vào “top 3” của các đoàn tham gia hội thi.
Hội thi đã thành công và kết thúc tốt đẹp, năm 2013 - Hội thi giao lưu Văn hóa, văn nghệ - Thể dục, thể thao các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT vùng kinh tế trọng điểm phía Nam lần thứ VII sẽ tổ chức tại Tây Ninh do Ban Quản lý các Khu kinh tế Tây Ninh đăng cai tổ chức

Bài viết liên quan