Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu

07:08 14/03/2023
 

Ngày 03/6/2020, Tổng Cục Hải quan đã ban hành Công văn số 3613/TCHQ-TXNK có ý kiến về việc thu thuế nhập khẩu đối với nguyên phụ liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu mang đi gia công lại của Hiệp hội Dệt may Việt Nam.

Theo đó, về chính sách thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu trong khi chờ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được ban hành, doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ.

Trường hợp doanh nghiệp có số tiền thuế được hoàn hoặc số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì cơ quan hải quan thực hiện xử lý hoàn trả cho doanh nghiệp theo quy định.

Bài viết liên quan