Hơn 15 triệu đồng gây quỹ “Vì học sinh Trường Sa thân yêu”
06:10 10/05/2023
Đây là hoạt động có ý nghĩa to lớn, góp phần khơi dậy và vun đắp lòng yêu nước, yêu biển đảo và thể hiện sự chăm lo cho các em học sinh của huyện đảo Trường Sa. Việc chăm lo cho các em cũng chính là một phần trách nhiệm của mỗi người dân trong đất liền đối với phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió.

Với tinh thần ý nghĩa đó, Đoàn Thanh niên Cơ quan Ban quản lý đã kêu gọi sự quan tâm, đóng góp và ủng hộ Chương trình của toàn thể Đoàn viên, Công đoàn viên cơ quan và những người quan tâm đến chương trình nhằm góp thêm những “viên gạch” xây dựng ngôi trường cho các em ở đảo xa.

Sau 3 tuần phát động, Đoàn thanh niên đã quyên góp được 15.745.000 đồng. Ngày 18/9/2012, Đoàn thanh niên cơ quan đã trao số tiền trên cho đại diện báo Pháp luật TPHCM.

 

Bài viết liên quan