Hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy”
06:10 10/05/2023
Trong những năm gần đây, công tác xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy (PCCC) trên địa bàn thành phố đã được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm; ý thức chấp hành các quy định về PCCC của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và người dân đã được nâng lên. Nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân đã đầu tư đúng mức cho công tác PCCC; hàng năm đã có hàng trăm vụ cháy được nhân dân và lực lượng PCCC tại chỗ phát hiện và dập tắt kịp thời, góp phần kiềm chế vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra. Tuy nhiên, tình hình cháy, nổ trên địa bàn thành phố vẫn còn diễn biến phức tạp, còn có những vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Từ đầu năm 2012 đến nay, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 95 vụ cháy, làm 08 người chết, 10 người bị thương; thiệt hại trên 4 tỷ đồng. Trong đó, cháy xảy ra ở khu dân cư chiếm tỷ lệ cao (51,58%).

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng cháy và chữa cháy, Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm góp phần kép giảm số vụ cháy, thiệt hại do cháy gây ra; Ban quản lý các KCX&CN TP. HCM (HEPZA) đề nghị Tổng Giám đốc/ Giám đốc các Công ty Phát triển hạ tầng KCX, KCN (Công ty PTHT KCX, KCN) và các doanh nghiệp trong các KCX, KCN thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” 04 tháng 10 năm 2012 như sau:

1- Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 19/2012/CT-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2012 của UBND Thành phố về tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 14/2010/CT-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2010 của UBND Thành phố về việc tăng cường công tác tuyên truyền phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, tập trung tuyên truyền phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy và chữa cháy, tuyên truyền, hướng dẫn biện pháp phòng cháy và chữa cháy trong các doanh nghiệp. Từng bước đảm bảo công nhân viên trong doanh nghiệp được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

2- Tuỳ từng điều kiện cụ thể, các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” như mít tinh cổ động, thi đua tìn hiểu kiến thức pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, tổ chức Hội thao, Hội thảo, diễn tập phương án PCCC tại doanh nghiệp …               

3- Tăng cường công tác thường trực, sẵn sàng chiến đấu ở mức cao, xử lý kịp thời các vụ cháy, nổ xảy ra.

4- Thực hiện đúng theo quy định pháp luật về PCCC và nghiên cứu Nghị định số 52/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/6/2012 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/8/2012 (thay thế NĐ số 123/2005/NĐ-CP ngày 05/10/2005).        

HEPZA sẽ phối hợp với Sở Cảnh sát PC&CC Thành phố tăng cường công tác kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở trọng điểm, các kho chứa hàng hoá quy mô lớn. Hướng dẫn cơ sở khắc phục kịp thời các sơ hở, thiếu sót về phòng cháy và chữa cháy, đồng thời xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy; kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với các doanh nghiệp cố ý vi phạm nghiêm trọng về PCCC có nguy cơ trực tiếp dẫn đến cháy, nổ hoặc nếu xảy ra cháy, nổ sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Để bảo vệ tài sản và tính mạng của chính doanh nghiệp, HEPZA đề nghị các Doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện tốt công tác an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định.      

P.ĐD

Bài viết liên quan