Họp báo thông tin về tình hình hoạt động KCX-KCN trong 6 tháng đầu năm và Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2014
06:13 10/05/2023

Ngày 15/7/2014, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố (Ban Quản lý) đã tổ chức buổi họp báo thông tin về tình hình hoạt động KCX-KCN trong 6 tháng đầu năm và Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2014.

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, tình hình biển Đông diễn biến phức tạp, nhưng thu hút đầu tư vẫn giữ chiều hướng tích cực, tổng vốn đầu tư thu hút 6 tháng đạt 333,47 triệu USD, đạt 60,63% kế hoạch, tăng 55,49% so với cùng kỳ năm 2013; trong đó, vốn đầu tư trong nước đạt 1.447,41 tỷ đồng, tăng 1,2%, vốn đầu tư nước ngoài đạt 264,67 triệu USD, tăng 80,69%. Kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng ổn định, 6 tháng đạt 2,3 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ.

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, Ban Quản lý đã nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động, giải quyết nhanh thủ tục hành chính; khảo sát nhu cầu vốn của doanh nghiệp và tổ chức kết nối với các ngân hàng thương mại; rà soát, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của công ty phát triển hạ tầng; tập trung thu hút đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản, xây dựng kế hoạch thu hút các ngành công nghiệp hỗ trợ; kịp thời nắm bắt tình hình, tham mưu Lãnh đạo Thành phố chỉ đạo giải quyết kịp thời các cuộc biểu tình gây rối an ninh trật tự tại một số KCX-KCN, thăm hỏi, động viên doanh nghiệp bị thiệt hại, đề xuất kịp thời giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại; tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự tại các KCX- KCN.

Công tác quản lý nhà nước và chăm lo cho người lao động được tăng cường. Đẩy mạnh triển khai, kiểm tra doanh nghiệp thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về lao động, tuyên truyền pháp luật lao động cho người sử dụng lao động và người lao động.Ban Quản lý triển khai tích cực các giải pháp quản lý môi trường, chỉ đạo các công ty phát triển hạ tầng lắp đặt hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước thải tại cửa xả hệ thống xử lý nước thải tập trung; 10 KCX-KCN lắp đặt hoàn chỉnh, còn 5 KCN sẽ hoàn thành lắp đặt trong năm 2014. Chỉ đạo Công ty phát triển hạ tầng thực hiện hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật tại các KCX-KCN trong năm 2014 - 2015. 6 dự án xây dựng nhà trẻ tại KCX Tân Thuận, Linh Trung 1 & 2, KCN Vĩnh Lộc, Lê Minh Xuân, Tây Bắc Củ Chi được Thành phố thông qua danh mục và đang thực hiện các thủ tục triển khai xây dựng.

Trong thời gian tới, Ban Quản lý tiếp tục tập trung thu hút đầu tư các doanh nghiệp Nhật Bản vừa và nhỏ; đồng thời sẽ thành lập bộ phận chuyên trách về quan hệ với Cục Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản vùng Kansai (METI - Kansai) để thu hút các doanh nghiệp vùng Kansai cũng như doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư vào KCX-KCN (theo thỏa thuận khung về hợp tác kinh tế giữa Ủy ban nhân dân thành phố và METI - Kansai). Dự kiến, sẽ xây dựng hoàn thành Khu kỹ nghệ Việt - Nhật tại KCN Hiệp Phước vào tháng 10/2014.

Ngoài ra, Thành phố cũng sẽ có các KCN chuyên ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT). Theo kế hoạch, 02 KCN có quỹ đất sẵn sàng để hình thành KCN chuyên ngành về CNHT là  KCN Hiệp Phước - giai đoạn 2 (diện tích 597 ha, đã đền bù được 381 ha), KCN Lê Minh Xuân 3 (diện tích 231,34 ha, đã đền bù được 219 ha) với lĩnh vực thu hút đầu tư là các ngành CNHT phục vụ phát triển công nghiệp cơ khí, điện tử, tin học.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động, Ban Quản lý sẽ tiến hành khảo sát nhu cầu vốn vay (đợt 2) và phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh kết nối với các ngân hành thương mại. Tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự tại các KCX-KCN. Theo dõi tiến độ triển khai các dự án xây dựng nhà trẻ đã được thành phố thông qua danh mục tại KCX Tân Thuận, Linh Trung 1 và 2, KCN Vĩnh Lộc, Lê Minh Xuân, Tây Bắc Củ Chi.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường quản lý Nhà nước về lao động, môi trường, xây dựng. Đẩy mạnh triển khai Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc. Chỉ đạo 05 KCN còn lại lắp đặt hệ thống quan trắc tự động (KCN An Hạ, Cát Lái, Lê Minh Xuân, Tân Phú Trung, Đông Nam). Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước, xây dựng hệ thống an toàn, an ninh mạng; xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu đầu tư./. 

Bài viết liên quan