Hội nghị “Triển khai chương trình tiết kiệm điện và Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các doanh nghiệp công nghiệp”
06:10 10/05/2023

 

Nhằm triển khai chương trình tiết kiệm điện và Luật sử dụng năng lượng có hiệu quả cho các doanh nghiệp công nghiệp, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (HEPZA) và Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) tổ chức hội nghị “Triển khai chương trình tiết kiệm điện và Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các doanh nghiệp công nghiệp”.

  • Thời gian: 8h00 ngày 31 tháng 5 năm 2012 (Thứ năm).
  • Địa điểm: Hội trường – Trụ sở EVNHCMC, số 35 Tôn Đức Thắng, quận 1, TP.HCM

Vì tính chất quan trọng của hội nghị, kính đề nghị lãnh đạo doanh nghiệp tham dự. Xin vui lòng xác nhận tham dự trước ngày 28/05/2012.

Người liên hệ: Bà Đặng Hoàng Trà My

Điện thoại: (08) 3823 2574 – 0909 909 168 

Bài viết liên quan