HỘI THẢO PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI TẠI VIỆT NAM: CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

09:11 07/03/2023
 

Ngày 15/9/2022 tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra hội thảo “Phát triển KCN sinh thái tại Việt Nam: Chính sách và giải pháp thực hiện”. Hội thảo do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tổ chức phát triển Công nghiệp Liên Hợp quốc (UNIDO) đồng tổ chức. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham dự và chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có bà Lê Thị Thanh Thảo, Trưởng đại diện Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên Hợp quốc tại Việt Nam (UNIDO); ông Werner Bardill, Tổng Lãnh sự quán Thuỵ Sĩ tại TP. Hồ Chí Minh; ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh; cùng với sự tham dự của hơn 200 đại biểu từ các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; 46 Ban Quản lý KCN, KKT và các Công ty đầu tư phát triển hạ tầng, doanh nghiệp trong các KCN, KKT.

Hội thảo đã tập trung vào hai nội dung chính:

Thứ nhất, chính sách và kinh nghiệm quốc tế về xây dựng KCN sinh thái: Phổ biến những nội dung mới của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP; các quy định về chuyển đổi và xây dựng mới KCN sinh thái và định hướng xây dựng dự thảo Thông tư.

Kinh nghiệm quốc tế trong chuyển đổi KCN sinh thái: Trường hợp điển hình từ chương trình KCN sinh thái toàn cầu; phát triển kinh tế tuần hoàn trong hoạt động công nghiệp gắn với mô hình KCN sinh thái; đề xuất chỉ số áp dụng cho chuyển đổi và giám sát, đánh giá KCN sinh thái; cơ hội tài chính xanh áp dụng cho doanh nghiệp, KCN sinh thái.

Thứ hai, chuyển đổi và xây dựng mới KCN sinh thái: Công cụ chuyển đổi và xây dựng mới KCN sinh thái; thực tiễn chuyển đổi sang KCN sinh thái tại Việt Nam.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh chia sẻ những thành công mà các KCN và khu chế xuất ở TP. Hồ Chí Minh đã đạt được sau 30 năm xây dựng và phát triển. Để các KCN và khu chế xuất của Thành phố phát triển toàn diện, bền vững, trong thời gian tới cần có những định hướng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tính toán chuyển đổi mô hình theo hướng hiệu quả hơn. Theo đó, Thành phố sẽ thí điểm xây dựng mới 1 KCN sinh thái ngay từ đầu, gắn với công nghiệp 4.0 trên cơ sở lợi thế, điều kiện và khả năng thực hiện. Trong giai đoạn hiện nay, Thành phố đang thí điểm chuyển đổi KCN Hiệp Phước thành KCN sinh thái theo Dự án “Triển khai khu công nghiệp sinh thái theo hướng tiếp cận từ chương trình KCN thái toàn cầu” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UNIDO tổ chức.

Hội thảo cũng đã đề cập đến việc xây dựng các bộ tiêu chí theo khung quốc tế về KCN sinh thái để làm cơ sở đánh giá chính xác về KCN sinh thái. Cần có một hệ thống thông tin về KCN sinh thái, là tiền đề quan trọng để chứng nhận KCN sinh thái thì mới triển khai thực hiện được các chính sách phát triển KCN sinh thái và khuyến khích phát triển KCN sinh thái. Đối với doanh nghiệp, hệ thống thông tin về KCN sinh thái sẽ giúp họ áp dụng hiệu quả sản xuất sạch hơn và cộng sinh công nghiệp trong sản xuất công nghiệp.

Bên cạnh đó, việc xây dựng hành lang pháp lý để tạo sân chơi phát triển KCN sinh thái cũng được các đại biểu đặc biệt quan tâm. Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận các ý kiến và lồng ghép vào các kiến nghị gửi tới các bộ chuyên ngành; đồng thời Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng quan tâm xây dựng các chính sách, môi trường đầu tư để phát triển KCN sinh thái toàn diện và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Bài viết liên quan