HỘI THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP VỚI CHỦ ĐỀ: “NGƯỜI LAO ĐỘNG VỚI BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP”
06:09 10/05/2023

Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (viết tắt HEPZA) thông báo nội dung Kế hoạch Hội thi như sau:

I. MỤC ĐÍCH:

Thông qua Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng cho người sử dụng lao động và người lao động những quy định cụ thể về Bảo hiểm thất nghiệp trong Luật Bảo hiểm xã hội. Qua đó giúp người sử dụng lao động và người lao động hiểu, thực hiện đúng các quy định của Pháp luật về Bảo hiểm thất nghiệp, từ đó bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của cả hai bên, hạn chế tranh chấp lao động cá nhân, tập thể.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỘI THI:

1. Đối tượng tham gia:

Người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong Khu chế xuất – Khu công nghiệp Tp.HCM.

2. Nội dung thi:

- Chương V Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 về Bảo hiểm thất nghiệp;

- Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ hướng dẫn về Bảo hiểm thất nghiệp;.

- Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/01/2009 của Bộ Lao động Thương Binh Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định 127/2008/NĐ-CP;

- Thông tư số 96/2009/TT-BTC ngày 20/05/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 34/2009/TT-BLĐTBXH ngày 16/10/2009 của Bộ Lao động Thương Binh Xã hội sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/01/2009.

3. Hình thức tổ chức hội thi: Hội thi được tổ chức thành 3 vòng:

a) Vòng cơ sở: Thi trắc nghiệm

Doanh nghiệp phối hợp với Công đoàn cơ sở tự tổ chức cho tất cả người lao động tại doanh nghiệp theo hình thức trắc nghiệm.

Mỗi doanh nghiệp được nhận một bộ đề thi (tải về theo đường dẫn ở cuối tin). Doanh nghiệp có trách nhiệm photo hoặc in tài liệu từ website của HEPZA (www.hepza.gov.vn/sự kiện nổi bật) gửi cho người lao động. Doanh nghiệp sẽ tự chấm điểm dựa vào đáp án của Sở Lao động Thương binh Xã hội được cập nhật trên website của Sở và website của HEPZA.

Căn cứ kết quả thi, doanh nghiệp chọn đội hình dự kiến dự thi vòng loại cấp Thành phố gồm 6 người, gửi danh sách và 6 bài thi của 6 người lao động đạt điểm cao nhất về Phòng Quản lý lao động HEPZA. Sau đó HEPZA sẽ chọn 30 doanh nghiệp tham gia thi vòng loại cấp Thành phố theo các tiêu chí sau:

            Doanh nghiệp có số lượng, tỷ lệ người lao động tham gia dự thi nhiều.

            Nộp bài dự thi về Phòng Quản lý Lao động sớm.

            Số lượng bài thi đúng nhiều nhất.

b) Vòng loại cấp thành phố: Thi trắc nghiệm và xử lý tình huống trên giấy.

Vòng thi này sẽ gồm 100 doanh nghiệp có thành tích cao ở hội thi vòng loại để tham gia vòng 1 cấp thành phố. Các doanh nghiệp được chọn sẽ cử 01 đội thi gồm 6 thí sinh tham gia vòng thi này.

c) Vòng chung kết: Theo hình thức “Công dân và Pháp luật”

            - Sau khi tổ chức xong vòng loại cấp thành phố, căn cứ vào điểm số của các đơn vị dự thi, Ban tổ chức sẽ chọn 10 doanh nghiệp có thành tích cao nhất ở vòng loại để vào thi vòng chung kết theo hình thức thi “Công dân và Pháp luật”.

            - Sở Tư pháp và Đài truyền hình thành phố tổ chức ghi hình phát sóng các chương trình thi này trên kênh 9 của Đài trong chuyên mục “Công dân và Pháp luật”.

            - Nội dung thi gồm thi trắc nghiệm, thi hỏi đáp nhanh và thi tiểu phẩm.

4. Thời gian tổ chức hội thi:

- Vòng cơ sở:

Từ ngày 15 – 25/10/2010: Các doanh nghiệp phối hợp cùng Công đoàn cơ sở tổ chức thi, lập danh sách thí sinh dự kiến tham gia vòng loại cấp thành phố kèm 6 bài dự thi và báo cáo kết quả hội thi vòng cơ sở về Phòng Quản lý lao động HEPZA.

Từ ngày 26 – 30/10/2010: HEPZA xét chọn bài dự thi vòng loại cấp thành phố.

- Vòng loại cấp thành phố: tổ chức trước ngày 10/11/2010;

- Vòng chung kết: tổ chức trước ngày 10/12/2010.

5. Địa điểm tổ chức hội thi:

            - Vòng cơ sở: Do các doanh nghiệp tự tổ chức tại doanh nghiệp;

            - Vòng loại cấp thành phố: Dự kiến tổ chức tại Trường cán bộ thành phố (Số 129 Đinh Tiên Hoàng, Q.Bình Thạnh), sẽ có thư mời sau;

            - Vòng chung kết: Dự kiến tổ chức tại Nhà hát thiếu nhi Thành phố (có thư mời sau).

6. Giải thưởng:

- Vòng cơ sở:

Căn cứ vào báo cáo của doanh nghiệp, số lượng người lao động tham gia nhiều nhất, doanh nghiệp tích cực và gửi bài thi, kết quả sớm hơn thời gian quy định sẽ có 5 giải tập thể kèm theo Giấy khen của Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội.

-    Vòng chung kết: gồm giải nhất, giải nhì, 2 giải ba và 6 giải khuyến khích.

Với ý nghĩa, mục đích của Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng pháp luật lao động cho tất cả người lao động trên địa bàn Thành phố, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định. HEPZA đề nghị Tổng Giám đốc/Giám đốc các doanh nghiệp quan tâm thực hiện, phối hợp với Công đoàn cơ sở triển khai tốt kế hoạch Hội thi đến toàn thể người lao động để Hội thi đạt hiệu quả cao.

Mọi chi tiết liên hệ Phòng Quản lý lao động HEPZA, điện thoại: 38 232575, fax: 38 294271 (Doanh nghiệp liên hệ Phòng Quản lý lao động để nhận áp phích tuyên truyền cho Hội thi).

Bài viết liên quan