Hội nghị báo cáo viên quý III năm 2022

14:23 07/03/2023
 

Ngày 30/8, Đảng ủy Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố (Đảng ủy Ban Quản lý) tổ chức hội nghị báo cáo viên quý III/2022.

Tham dự hội nghị có đồng chí Hứa Quốc Hưng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý dự và chủ trì hội nghị. Cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Ban Quản lý, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, cấp ủy cơ sở, các đồng chí là báo cáo viên của Đảng ủy; Ban Thường vụ Công đoàn và Đoàn Thanh niên; chuyên trách Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, cùng các đồng chí là cộng tác viên và toàn thể đảng viên Đảng bộ cơ quan Đảng - Chính quyền - Đoàn thể tham dự.

Hội nghị được nghe đồng chí Trung tướng Phạm Văn Dỹ, nguyên Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 báo cáo chuyên đề một số vấn đề cơ bản nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Qua hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên, đội ngũ báo cáo viên và người lao động cơ quan Đảng ủy Ban Quản lý kịp thời nắm bắt thông tin, đồng thời nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và thực tiễn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua, đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Bên cạnh đó, đây là dịp để trao đổi về kinh nghiệm, trau dồi kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; góp phần đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên trong toàn Đảng bộ Ban Quản lý.

 

Minh Trí

Bài viết liên quan