Hội nghị giao ban với các công ty Phát triển hạ tầng Khu chế xuất – Khu công nghiệp về tình hình hoạt động KCX – KCN quý 1 năm 2021 và Kế hoạch trọng tâm quý 2 năm 2021

19:38 18/01/2023
 

Ngày 02 tháng 4 năm 2021, Lãnh đạo Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (Ban Quản lý) đã có buổi họp giao ban với các công ty Phát triển hạ tầng Khu chế xuất – khu công nghiệp nhằm đánh giá tình hình hoạt động các khu chế xuất, khu công nghiệp quý 1 năm 2021, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2021 và thảo luận chuyên đề:“ Định hướng phát triển các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”.

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Ban Quản lý, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn Ban Quản lý, Đại diện Đảng ủy các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, Đại diện Công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, Đại diện Hiệp hội các khu công nghiệp Thành phố, Đại diện Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp, Lãnh đạo các Công ty Phát triển Hạ tầng và Nhóm nghiên cứu Trường Đại học Kinh tế TPHCM – là đơn vị tư vấn xây dựng đề án :“Định hướng phát triển các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”.

Thông qua cuộc họp, Ban Quản lý đã thông tin tình hình hoạt động các Khu chế xuất - khu công nghiệp quý 1 năm 2021 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2021. Bên cạnh những kết quả đạt được, Lãnh đạo các công ty Phát triển hạ tầng Khu chế xuất - khu công nghiệp đã nêu một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động KCX – KCN. Lãnh đạo Ban Quản lý ghi nhận và chỉ đạo các Phòng chuyên môn phối hợp với các Sở ngành liên quan giải quyết, đảm bảo ổn định và phát triển hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh trong khu chế xuất, khu công nghiệp.

Đồng thời, tại Hội nghị, TS. Nguyễn Tấn Khuyên, giảng viên trường Đại học Kinh tế TPHCM - đơn vị tư vấn xây dựng Đề án: “Định hướng phát triển các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”, đã trình bày chuyên đề “Phân tích thực trạng hoạt động và định hướng các KCN,KCX ở TP. HCM đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”. Thông qua phần thảo luận chuyên đề, đã nhận được nhiều đóng góp ý kiến từ các Công ty Phát triển hạ tầng KCX-KCN.

Bài viết liên quan