Hội nghị giao ban sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2013 với các công ty phát triển hạ tầng KCX - KCN
06:12 10/05/2023

Ngày 12/7/2013, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố (Ban Quản lý) Vũ Văn Hòa đã chủ trì cuộc họp giao ban sơ kết tình hình hoạt động các KCX - KCN 6 tháng đầu năm và Chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013. Tham dự cuộc họp có: đ/c Phó Trưởng Ban Phạm Huy Thông; lãnh đạo các Phòng chuyên môn của Ban Quản lý, Trung tâm giới thiệu việc làm, Trung tâm Dịch vụ Công nghiệp và Thông tin và lãnh đạo các Công ty phát triển hạ tầng KCX-KCN.

Trong 6 tháng đầu năm 2013, mặc dù tình hình kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng thu hút đầu tư có nhiều nỗ lực, tổng vốn đầu tư thu hút đạt 214,47 triệu USD, tăng 1,27% so với cùng kỳ năm 2012; kim ngạch suất khẩu đạt 2,2 tỷ USD, tăng 14%, các doanh nghiệp nước ngoài tiếp tục phát triển ổn định, ít bị ảnh hưởng bởi suy giảm kinh tế; tình hình an ninh trật tự có chuyển biến tích cực, số vụ tranh chấp lao động tập thể giảm với cùng kỳ năm 2012.
 
Tuy nhiên, vốn thu hút đầu tư trong nước giảm 47,64%, do tình hình kinh tế trong nước còn khó khăn, sức mua giảm, hàng tồn kho nhiều. Vốn đầu tư nước ngoài thu hút tăng 78,74% chủ yếu là do một số dự án đầu tư mở rộng sản xuất có kế hoạch từ trước. Nhu cầu tuyển dụng lao động giảm.
 

Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng cuối năm 2013, Trưởng Ban Quản lý Vũ Văn Hòa yêu cầu các Công ty phát triển hạ tầng  KCX-KCN tiếp tục tập trung hỗ trợ doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất; tăng cường các biện pháp thực hiện để đảm bảo đạt được chỉ tiêu thu hút đầu tư năm 2013; chủ động tìm nhà đầu tư, xây dựng các chương trình xúc tiến đầu tư, củng cố bộ phận tiếp thị xúc tiến đầu tư tại các đơn vị. Ngoài ra, phải quan tâm làm tốt công tác bảo vệ môi trường. Đảm bảo các nhà máy xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn xả thải, đủ công suất; thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trong khu, kịp thời báo cáo về Ban Quản lý đối với những trường hợp vi phạm về môi trường; hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quan trắc tự động nước thải sau xử lý trong quý III/2013.

Bài viết liên quan