Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 31-NQ-TW ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Chính trị khóa XIII

04:04 07/03/2023
 

Ngày 03/3, Đảng ủy Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TPHCM (Đảng ủy Ban Quản lý) tổ chức hội nghị báo cáo viên quý I/2023. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đoàn Hùng Vũ Hưng, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Võ Cao Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ban Quản lý; Phạm Thanh Trực, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Quản lý.

Hội nghị được nghe đồng chí Đoàn Hùng Vũ Hưng, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM báo cáo chuyên đề “Các nội dung trọng tâm trong Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Qua hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, đội ngũ báo cáo viên và người lao động cơ quan Đảng ủy Ban Quản lý kịp thời nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới, quan trọng trong Nghị quyết. Từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện Nghị quyết; đồng thời đây là dịp để trao đổi về kinh nghiệm, trau dồi kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; góp phần đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên trong toàn Đảng bộ Ban Quản lý.

Minh Trí

Bài viết liên quan