Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2022

10:56 08/03/2023
 

Ngày 07/4, Đảng ủy Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TPHCM (Đảng ủy Ban Quản lý) tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022. Tham dự hội nghị có đồng chí Vương Kiến Quốc, Phó Phòng Tuyên truyền, nghiên cứu dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; đồng chí Võ Cao Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ban Quản lý; đồng chí Phạm Thanh Trực, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Quản lý.

Trong quý I/2022, với phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” Đảng ủy Ban Quản lý đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch đề ra. Theo đó, công tác quản lý nhà nước và sản xuất kinh doanh được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo theo phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19”. Tính đến 31/3/2022, tổng vốn đầu tư thu hút kể cả cấp mới và điều chỉnh đạt 74,28 triệu USD (14,86%) kế hoạch; diện tích đất cho thuê đạt 14,3 ha, diện tích nhà xưởng cho thuê đạt 8.881 m2. Tiếp tục triển khai ký kết kế hoạch phối hợp về việc đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội tại các Khu Chế xuất (KCX), Khu Công nghiệp (KCN) với Ủy ban nhân dân các quận, huyện nơi có KCX, KCN. Công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy tại các KCX, KCN được duy trì ổn định, hầu hết các doanh nghiệp hoạt động bình thường, tỷ lệ người lao động quay trở lại làm việc sau Tết đạt 96%.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội, thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, Chỉ thị đến mọi tầng lớp cán bộ, đảng viên, công nhân, người lao động; tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời nắm bắt tư tưởng dư luận xã hội. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên; duy trì việc thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU, ngày 01/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật nhà nước.

Công tác chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho công nhân, người lao động được chú trọng quan tâm, tạo động lực và gắn kết công nhân, người lao động trở lại làm việc tại các doanh nghiệp sau tết đạt tỷ lệ cao. Công đoàn và Đoàn Thanh niên duy trì thực hiện tốt công tác phối hợp, các hoạt động đi vào chiều sâu; chủ động tổ chức các phong trào thu hút ngày càng nhiều lực lượng đoànviên, thanh niên công nhân và người lao động tham gia.

Phát biểu chỉ đạo kết luận hội nghị, đồng chí Võ Cao Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ban Quản lý, chủ trì hội nghị đã đánh giá cao những kết quả Đảng bộ đã đạt được trong quý I, đồng thời đồng chí cũng nêu lên một số nội dung Đảng bộ cần quan tâm và thực hiện trong thời gian tới đó là tập trung công tác xây dựng Đảng và kiện toàn hệ thống bộ máy các cấp, tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nắm bắt dư luận xã hội, lãnh đạo thực hiện tốt kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển các KCX, KCN TPHCM.

Minh Trí

Bài viết liên quan