Hội nghị sơ kết phong trào thi đua Khối VII trong 9 tháng năm 2013
06:12 10/05/2023

Ngày 27/9/2013, Khối thi đua VII đã tổ chức cuộc họp quý 3 năm 2013 tại thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ. Tham dự cuộc họp gồm có đại diện các đơn vị: Ban Quản lý Khu đô thị Sài Gòn Tây Bắc, Ban Quản lý Khu Nam thành phố, Ban Quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ban An toàn giao thông, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thành phố, Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố, Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận và Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

Tại cuộc họp, Ban Quản lý Khu đô thị Sài Gòn Tây Bắc – Khối trưởng khối thi đua 7 đã báo cáo tình hình thực hiện công tác thi đua 9 tháng năm 2013, Kế hoạch thi đua 3 tháng cuối năm 2013 và sinh hoạt chuyên đề “Công tác thu hút đầu tư vào Khu đô thị mới Thủ Thiêm” do Ban Quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm trình bày.

Trong 9 tháng năm 2013, từng đơn vị thuộc Khối thi đua 7 tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước theo chủ đề của Trung ương phát động “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm” với khẩu hiệu của thành phố “Đồng tâm – hiệp lực, vượt khó – thành công”, tiếp tục thực hiện Năm an toàn giao thông và nỗ lực thực hiện các giải pháp góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của thành phố.

Bài viết liên quan