Họp mặt kỷ niệm 103 năm cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2020) và Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 07/11/2020

07:38 08/03/2023
 

Sáng ngày 10/11, Đảng ủy các Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố (KCX và KCN TP) tổ chức họp mặt kỷ niệm 103 năm cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2020) và Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 07/11/2020. Đồng chí Hứa Quốc Hưng, Bí thư Đảng ủy các KCX và KCN TP, Trưởng Ban Quản lý các KCX và CN TP tham dự và chủ trì buổi họp mặt.

Kỷ niệm 103 năm cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại; cuộc cách mạng có ý nghĩa lịch sử và tính chất quốc tế vô cùng sâu rộng, chứng minh trên thực tế một chân lý, đó là giai cấp công nhân và nhân dân lao động, dưới sự lãnh đạo của chính đảng, của giai cấp công nhân, có thể giành thắng lợi trong một cuộc cách mạng kiểu mới - cuộc cách mạng lật đổ giai cấp bóc lột, xây dựng một xã hội do người lao động làm chủ, không còn cảnh người bóc lột người. Khẳng định hơn nữa về tầm vóc vĩ đại của cuộc cách mạng vô sản đầu tiên, giúp chúng ta có cái nhìn mới hơn về tình hình thế giới, trung thành với lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Võ Cao Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các KCX và KCN TP nhấn mạnh: “Trong thời gian qua, cùng với Thành phố và cả nước, Đảng ủy các KCX và KCN TP đã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; chú trọng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức cán bộ, đảng viên; phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020; quyết tâm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ các KCX và KCN TP lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025”.

Dịp này, Đảng ủy đã trao tặng Huy hiệu 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng cho 03 đồng chí đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ KCN Cát Lái, KCN Hiệp Phước và KCN Tân Bình. 

Bài viết liên quan