Hội nghị tổng kết công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025

14:29 23/11/2022
Hội nghị tổng kết công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đảng ủy Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố (Đảng ủy Ban Quản lý) tổ chức hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025...

Ngày 19/10, Đảng ủy Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố (Đảng ủy Ban Quản lý) tổ chức hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Hứa Quốc Hưng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý dự và chủ trì hội nghị.

 

Toàn Đảng bộ hiện có 15 tổ chức cơ sở đảng với hơn 1.900 đảng viên. Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở Đảng trực thuộc tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025. Kết quả có 185/185 chi bộ tổ chức đại hội; 61 chi bộ bầu cấp ủy; 27 chi bộ bầu thêm Phó Bí thư chi bộ và 97 chi bộ bầu chỉ một Bí thư chi bộ. Cơ cấu nhân sự bảo đảm chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển.

Đại hội của các chi bộ trực thuộc đã diễn ra theo đúng Điều lệ Đảng, đảm bảo chất lượng, nội dung, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Không khí trước, trong và sau đại hội phấn khởi, dân chủ, đoàn kết. Nội dung báo cáo chính trị và hệ thống văn kiện của đại hội đầy đủ, có trọng tâm, nhìn chung bám sát phương hướng nhiệm và phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, doanh nghiệp. Tại hội nghị một số ý kiến, cách làm hay cũng được chia sẻ, trao đổi cũng như đưa ra giải pháp, hiến kế nhằm khắc phục một số một số khó khăn, hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Cao Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ban Quản lý ghi nhận những kết quả Đảng bộ đạt được trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí đề nghị cấp ủy các cơ sở Đảng trực thuộc trong thời gian tới cần tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, công nhân, người lao động để triển khai thực hiện tốt các chương trình sau đại hội; quan tâm tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng là cấp ủy, Bí thư chi bộ; xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, … tổ chức phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất quyết tâm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Ban Quản lý, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Minh Trí

Bài viết liên quan