Tổ chức hội đồng thẩm định cấp giấy phép môi trường dự án “Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ cao An Phúc Nguyên”

14:29 23/11/2022

Căn cứ Quyết định số 134/QĐ-BQL ngày 03 tháng 11 năm 2022 của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Hội đồng thẩm định cấp giấy phép môi trường...

Căn cứ Quyết định số 134/QĐ-BQL ngày 03 tháng 11 năm 2022 của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Hội đồng thẩm định cấp giấy phép môi trường dự án “Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao và sản xuất An Phúc Nguyên” của Công ty TNHH DRP Inter tại KCN Hiệp Phước. Ngày 09 tháng 11 năm 2022, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Ban Quản lý) đã tổ chức họp hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường tại trụ sở Ban Quản lý; thành phần tham dự hội đồng có ông Phạm Thanh Trực – Phó Trưởng ban làm Chủ tịch hội đồng, phòng Quản lý môi trường, các chuyên gia trong lĩnh vực môi trường cùng các đơn vị chuyên môn có liên quan.

Sau khi nghe báo cáo của Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH DRP Inter và đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Công nghệ môi trường Nông Lâm, các thành viên hội đồng đã góp ý nhận xét, đánh giá và thống nhất thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa bổ sung. Chủ đầu tư dự án sẽ chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường theo ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định và nộp lại cho Ban Quản lý để xem xét cấp giấy phép môi trường theo quy định.
Bài viết liên quan