Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng; tổng kết công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2022

04:32 07/03/2023
 

Ngày 10/2, Đảng ủy Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố (Đảng ủy Ban Quản lý) tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng; tổng kết công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2022.

 Ngày 10/2, Đảng ủy Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố (Đảng ủy Ban Quản lý) tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng; tổng kết công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2022. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Đức Sơn, Trưởng Phòng Tổng hợp, Văn phòng Thành ủy TPHCM; Võ Cao Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ban Quản lý.

Theo báo cáo, năm 2022 công tác chỉ đạo, điều hành được quan tâm thực hiện, các kế hoạch được xây dựng và triển khai, nội dung phù hợp với quy định và tình hình thực tế của đơn vị; các phòng ban chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác cải cách thụ tục hành chính, công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt được các đơn vị quan tâm. Các nhiệm vụ giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong Khu Chế xuất, Khu Công nghiệp được triển khai thực hiện đã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động, nâng cao năng lực sản xuất góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Công tác tư tưởng, giáo dục chính trị được thực hiện tốt; duy trì công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch; công tác tổ chức, cán bộ, quản lý đảng viên tiếp tục được thực hiện, đảm bảo công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên mới hoàn thành vượt chỉ tiêu đã đề ra. Công tác chăm lo công nhân, người lao động được cả hệ thống đảng, chính quyền và các đoàn thể quan tâm và thực hiện có hiệu quả.

Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2022 hoàn thành đúng thời gian quy định. Các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở trực thuộc có sự quan tâm cho công tác xây dựng đảng, thể hiện qua việc gắn liền việc phân tích cơ sở đảng và đảng viên với việc duy trì chế độ sinh hoạt chi bộ định kỳ theo Chỉ thị 10 của Ban Bí thư gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Đề án 02-ĐA/TU ngày 24/3/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và phản bác các quan điển sai trái. Công tác phối hợp, thẩm định của các Ban Đảng, các tổ chức đoàn thể thực hiện chặt chẽ; việc triển khai thực hiện đánh giá chất lượng cơ sở đảng và đảng viên, các cấp ủy thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, có kế hoạch cụ thể, làm đúng quy trình, tuân thủ các nội dung hướng dẫn về tiêu chuẩn…

Hội nghị thống nhất báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát năm 2022; báo cáo tổng kết kết quả thực hiện quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM năm 2022; báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2022 cũng như một số khó khăn, hạn chế còn tồn tại.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Cao Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Đảng bộ Ban Quản lý đã đạt được. Đồng thời, đồng chí cũng đã chỉ ra những vấn đề Đảng bộ cần lưu ý và định hướng thêm một số nội dung trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới như lãnh đạo Công đoàn tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027 tiến tới Đại hội Công đoàn các KCX và CN TP nhiệm kỳ 2023 - 2028; có giải pháp đổi mới công tác tuyên truyền vận động, tổ chức thực hiện tốt các phong trào dân vận khéo, thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo vật chất, tinh thần cho công nhân, người lao động; tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ…

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Ban Quản lý đã trao tặng giấy khen cho: 01 Đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu” năm 2022, 02 chi bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền và 15 đảng viên đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền.

 Đồng chí Phạm Đức Sơn, Trưởng Phòng Tổng hợp, Văn phòng Thành ủy TPHCM trao giấy khen cho Đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu” năm 2022.

 

Đồng chí Võ Cao Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ban Quản lý trao giấy khen cho chi bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hiền, Trưởng Ban Tuyên giáo cùng đồng chí Phạm Văn Nhàn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Ban Quản lý trao giấy khen cho các đảng viên đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền

 

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Ban Quản lý cũng trao giấy khen cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc các mặt công tác xây dựng Đảng năm 2022.

Minh Trí

Bài viết liên quan