Hội nghị tổng kết về an ninh trật tự năm 2013 và phát động Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2014-2015 tại KCN Lê Minh Xuân.
06:13 10/05/2023

Ngày 21/08/2014, Công ty phát triển hạ tầng KCN Lê Minh Xuân đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2013 và  phát động Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2014 -2015 tại  KCN Lê Minh Xuân. Đến tham dự, có đại diện các đơn vị: Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM (Ban quản lý), Công an TP.HCM, Cảnh sát PCCC TP.HCM, Công an huyện Bình Chánh, Phòng Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh, công ty phát triển hạ tầng KCN Lê Minh Xuân và các doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh trong KCN Lê Minh Xuân.

Hội nghị nghe đại diện Công ty phát triển hạ tầng KCN Lê Minh Xuân báo cáo tình hình thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật và phong trào bảo vệ an ninh trật tự và an toàn PCCC trong năm 2013; Đồng thời triển khai kế hoạch “Phát động phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2014 -2015 với các nội dung sau:

1. Công tác tuyên truyền pháp luật:

Trong thời gian tới, thông qua các cuộc hội thảo, các cuộc họp định kỳ để tiếp tục tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh, người lao động  trong KCN Lê Minh Xuân thực hiện tốt Luật Đầu tư; Luật Lao động; Luật Công đoàn; Luật thuế; Luật PCCC; Luật Cư trú và Chính sách tiền lương; bảo hiểm y tế; bảo hiểm xã hội.

2. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự; phòng cháy, chữa cháy; an toàn lao động; an toàn thực phẩm; môi trường:

2.1. Đối với KCN Lê Minh Xuân:

- Tích cực phòng chống tội phạm các loại: không chứa chấp, bao che các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trong công ty;

- Đổi mới hoạt động của Công đoàn, gắn hoạt động của Công đoàn với lợi ích, quyền lợi và đời sống của người lao động; Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động, không để xảy ra đình, lãn công;

- Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy;

- Đảm bảo an toàn lao động cho người lao động;

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, không để người lao động nghe lời lôi kéo, xúi giục của kẻ xấu tham gia đình, lãn công sai trái;

- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho công nhân;

- Thực hiện tốt bảo vệ môi trường.

2.2 Công tác phối hợp:

- Tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp trong KCN Lê Minh Xuân đặc biệt là lực lượng bảo vệ các doanh nghiệp để nắm bắt thông tin, hỗ trợ xử lý tình hình an ninh trật tự.

- Liên hệ chặt chẽ với các cơ quan Công an, an ninh của Thành phố, huyện Bình Chánh để báo cáo kịp thời những nội dung phối hợp.

3. Công tác huấn luyện đào tạo nâng cao nghiệp vụ:

- Tổ chức huấn luyện cho lực lượng bảo vệ - PCCC về nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn do Công an Thành phố triển khai, đồng thời phải tự rèn luyện nâng cao thể lực, kỹ chiến thuật, sức chiến đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Trang bị cơ sở vật chất, phương tiện hỗ trợ cần thiết để phục vụ tốt cho nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn PCCC trong KCN Lê Minh Xuân.

Bài viết liên quan