Hội nghị về tổng kết an ninh trật tự năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012
06:10 10/05/2023

Đến dự hội nghị gồm có Hepza, Công An TP.HCM (phòng PA 84), công an Quận Bình Tân,UBND Quận Bình Tân, Công an phường Tân Tạo A, UBND phường Tân Tạo A, ITACO và các doanh nghiệp đang hoạt động trong KCN. Tại hội nghị đã diễn ra nghi thức ký kết quy chế phối hợp đảm bảo ANCT và TTXH trong KCN Tân Tạo theo quy chế số 224/QC-CA-KCN Tân Tạo ngày 15/06/2012.

Khi  qui chế phối hợp này  được thực hiện các đơn vị sẽ có điều kiện làm tốt hơn nhiệm vụ của mình và các đơn vị sẽ chặt chẻ hơn trong việc phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh về tranh chấp lao động, ANTT và phòng chống cháy nổ và các vấn đề khác.

Trong qúa trình thực hiện qui chế ITACO và quận Bình Tân có nhiều dịp cùng nhau gặp gỡ để trao đổi thông tin về tình hình trên địa bàn và thông báo cho nhau âm mưu thủ đoạn cũng như phương thức hành động mới của các đối tượng tội phạm nhằm giúp cho KCN kịp thời rút kinh nghiệm và đưa ra được các phương án phòng ngừa hiệu quả hơn.

Bài viết liên quan