Hội thảo giới thiệu giải pháp ngăn ngừa và ứng phó sự cố tràn dầu cho các doanh nghiệp trong KCX-KCN thành phố Hồ Chí Minh
06:12 10/05/2023

Nhằm ngăn ngừa ô nhiễm dầu và ứng phó sự cố tràn dầu và xử lý hơi dầu, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công ty TNHH SOS Môi trường và Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước tổ chức Hội thảo giới thiệu giải pháp ngăn ngừa và ứng phó sự cố tràn dầu cho các doanh nghiệp trong KCX-KCN có hoạt động sản xuất kinh doanh có liên quan đến dầu, cụ thể như sau:

  • Thời gian: từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30 ngày 11/10/2013 (thứ Sáu).
  • Địa điểm: Văn phòng Khu công nghiệp Hiệp Phước.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ bộ phận Quản lý Môi trường – Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước, ông Trần Anh Tích Lan, điện thoại: 0908.129.178.

Chương trình hội thảo:

STT

Thời gian

Nội dung

Chịu trách nhiệm

1

8:00 – 8:15

Khai mạc, giới thiệu về hội thảo

HEPZA/

KCN Hiệp Phước

2

8:15 – 8:30

Các quy định về phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu và ngăn ngừa ô nhiễm dầu;

SOS Môi trường

3

8:30 – 9:15

Các giải pháp công nghệ/kỹ thuật nói chung trong ứng phó sự cố (ngăn nguồn; thu gom; xử lý ô nhiễm)

SOS Môi trường

4

9:15 – 9:25

Nghỉ giải lao

Tất cả

5

9:25 –10:00

Khả năng dịch vụ và cung ứng giải pháp trong ứng phó sự cố và ngăn ngừa ô nhiễm do dầu của SOS Môi trường thông qua một số trường hợp thực tế

SOS Môi trường

6

10:00 – 10:20

Giới thiệu giải pháp thu hồi hơi dầu (ô nhiễm không khí do dầu) nhằm làm sạch không khí tại nơi làm việc, chuyển hóa dầu từ dạng hơi sang dạng lỏng

SOS Môi trường & Filtermist UK

7

10:20 – 11:10

Thảo luận, giải đáp các câu hỏi

Tất cả

8

11:10-11:30

Kết luận/bế mạc

HEPZA/SOS MT/

KCN Hiệp Phước

Bài viết liên quan