Hepza ký kết với Cục Xúc tiến thương mại
06:10 10/05/2023

Thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả sự hợp tác giữa Hepza và Vietrade trong hoạt động của hai bên. Thỏa thuận sẽ giúp hai bên phối hợp triển khai những nội dung liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại, đầu tư đến các doanh nghiệp trong các KCX-KCN TP nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hai cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, đồng thời nâng cao kỹ năng hoạt động của doanh nghiệp.

Hai bên xây dựng chương trình hợp tác xúc tiến thương mại một cách chặt chẽ, có kế hoạch, qua đó tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp trong các KCX-KCN tiếp cận và tham gia thực hiện những chương trình xúc tiến thương mại quốc gia; giúp doanh nghiệp KCX-KCN hoạt động hiệu quả hơn bằng việc mở rộng thị trường sản phẩm; thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ, đẩy mạnh xuất khẩu theo mục tiêu của Bộ Công thương, Chính phủ.

Thỏa thuận cũng nhằm tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, gắn kết hoạt động xúc tiến đầu tư giữa Hepza và Vietrade; thu hút mời gọi các dự án đầu tư có quy mô lớn, hiệu quả cao cả về kinh tế - xã hội, đảm bảo sự phát triển bền vững phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội chung của TPHCM và cả nước.

Nội dung của thỏa thuận cũng quy định rõ yêu cầu, phương thức hợp tác giữa hai bên trong khuôn khổ chức năng nhiệm vụ của mình.

BẢN TIN HEPZA

 

Bài viết liên quan