HOẠT ĐỘNG QUÝ I/2011 CÁC KCX –KCN TP.HCM
06:09 10/05/2023

Trong đó, đầu tư nước ngoài đạt 1.045,36 triệu USD, gấp 12,7 lần so với cùng kỳ năm 2010; đầu tư trong nước đạt 2.247,38 tỷ đồng (tương đương 118,28 triệu USD), giảm 30,75% so với cùng kỳ năm 2010. Đặc biệt, Ban quản lý đã cấp phép đầu tư cho 01 dự án công nghệ cao - dự án First Solar - sản xuất pin năng lượng mặt trời với tổng vốn đầu tư lớn (1.004 triệu USD) tại KCN Đông Nam.

Công tác chăm lo cho người lao động được thực hiện tốt, các doanh nghiệp trả lương và thưởng Tết cho người lao động kịp thời, trước dịp Tết. Ban quản lý cũng đã phối hợp với các đơn vị đoàn thể, Công ty phát triển hạ tầng và doanh nghiệp thực hiện tốt các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động như: tặng vé xe về quê ăn Tết; tặng quà; tổ chức các hoạt động văn hóa,…

Mặt khác, nhằm tiếp tục cải thiện đời sống cho người lao động, Ban quản lý đã xây dựng Đề án hoàn thiện hạ tầng xã hội phục vụ công nhân; trong đó, xác định 05 loại công trình cần thiết cần có trong giai đoạn hiện nay và sắp tới gồm: Trung tâm Văn hóa -TDTT, Trung tâm y tế, bếp ăn công nghiệp, nhà giữ trẻ, cửa hàng tạp hóa - siêu thị trình UBND thành phố phê duyệt. Riêng nhà ở công nhân đã có kế hoạch chương trình cụ thể được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 4372/QĐ-UBND ngày 21/9/2009. Thành phố cũng đã thống nhất chủ trương sẽ đầu tư xây dựng nhà trẻ tại các KCX – KCN từ nguồn ngân sách thành phố theo Đề án phổ cập mầm non 5 tuổi để phục vụ con em công nhân trong KCX - KCN.

Trong quý 2 năm 2011, Ban quản lý sẽ tập trung vào việc: ổn định lao động tại các KCX-KCN; Thu hút đầu tư vào các KCX-KCN theo quy hoạch; Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và triển khai phương án xây dựng các hạ tầng xã hội phục vụ công nhân; Hỗ trợ dự án First Solar triển khai dự án; Đẩy mạnh chương trình tiết kiệm điện đến các Công ty phát triển hạ tầng và doanh nghiệp, ổn định và đảm bảo nguồn điện cung cấp cho sản xuất; Nâng cao trách nhiệm của các Công ty phát triển hạ tầng và ý thức của doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường tại KCX-KCN; Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước; Đẩy mạnh tiến độ Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình cho các doanh nghiệp; và Chuẩn bị Hội nghị tổng kết 20 năm xây dựng và phát triển KCX-KCN thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến tổ chức vào giữa tháng 6/2011.

BẢN TIN HEPZA

Bài viết liên quan