Hoạt động bến phà Cát Lái

08:18 15/03/2023
Hoạt động bến phà Cát Lái

Ngày 06/4/2020 Ủy ban nhân dân Thành phố có Công văn số 1245/UBND-ĐT về chấp thuận phương án hoạt động tại bến phà Cát Lái, như sau:

- Bến phà Cát Lái vẫn hoạt động từ ngày 07/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020. Giờ hoạt động và phạm vi phục vụ:

   + Từ 5 giờ 00 đến 9 giờ 00 và từ 16 giờ 00 đến 20 giờ 00: phục vụ người và các phương tiện không bị cấm lưu thông.

   + Thời gian còn lại chỉ phục vụ các phương tiện vận chuyển lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, xe công vụ, xe cấp cứu, xe phục vụ công tác chống dịch.

- Đề nghị các doanh nghiệp thông báo cho công nhân, người lao động biết để yên tâm lao động, có kế hoạch đi lại phù hợp, góp phần phòng, chống dịch Covid-19; có kế hoạch tổ chức đi lại cho công nhân, người lao động để không ảnh hưởng đến sản xuất và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố về đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bài viết liên quan