Kế hoạch số 3098/KH-UBND về ban hành kế hoạch thực hiện phòng trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 – 2021

08:33 21/03/2023
 

Thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thư ngỏ số 161/LĐCP ngày 25 tháng 4 năm 2019 về chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa và Công văn số 5539/BTNMT-TCMT ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”. Ngày 29/7/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố đã có Kế hoạch số 3098/KH-UBND về ban hành kế hoạch thực hiện phòng trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 – 2021.

Mục đích của kế hoạch là tổ chức phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”, “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”, hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, thay đổi hành vi, cắt giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái.

Đối với các khu chế xuất, khu công nghiệp của thành phố thì Ban Quản lý theo Kế hoạch sẽ thực hiện các nội dung như sau:

a) Tuyên truyền về tác hại của chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường và con người đến công nhân, người lao động của các doanh nghiệp trong khu; vận động công nhân, người lao động thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy thay thế các sản phẩm thân thiện với môi trường như túi giấy, túi vải dùng nhiều lần, túi ni lông tự hủy, túi ni lông thân thiện môi trường.

b) Vận động người lao động, công nhân mang theo túi khi đi mua sắm, nói không với túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần. Bỏ chất thải đúng nơi quy định, không thải bỏ bừa bãi ra đường phố, kênh rạch.

c) Đẩy mạnh thực hiện tiến độ phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và khu nông nghiệp kỹ thuật cao của thành phố; đặc biệt đối với chất thải từ nhựa và túi ni lông khó phân hủy.

Riêng đối với các cơ quan, công sở, theo Kế hoạch sẽ thực hiện các nội dung như sau:

- Từ ngày 01 tháng 8 năm 2019 trở đi, các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố có Kế hoạch cắt giảm sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác của cơ quan, đơn vị.

- Hạn chế sử dụng nước uống đóng chai (có thể tích 330ml-500ml) trong công sở và khi tổ chức các hội nghị, hội thảo, chuyển sang sử dụng các bình nước thể tích lớn (>20 lít), hoặc tự đun nấu, sử dụng các vật dụng chứa đựng sử dụng nhiều lần, vật liệu thân thiện môi trường.

- Không sử dụng ly nhựa, ống hút nhựa,... sử dụng một lần trong tất cả các hoạt động hàng ngày của các cơ quan Đảng, nhà nước, đoàn thể, trường học, cơ sở y tế,... và tại các hội nghị, hội thảo, cuộc họp.

Bài viết liên quan