Kết luận của Phó Trưởng ban Ban Quản lý tại buổi làm việc giữa Ban Quản lý với các doanh nghiệp trong KCX Linh Trung 1 và 2
06:11 10/05/2023

Ngày 02/11/2012, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Nguyễn Tấn Định đã chủ trì buổi làm việc với đại diện Ban Tổng Giám đốc/Giám đốc các doanh nghiệp trong KCX Linh Trung 1 & 2 và Công ty TNHH Sepzone – Linh Trung (Công ty phát triển hạ tầng KCX Linh Trung) để nghe về tình hình sản xuất, kinh doanh và những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; tham dự còn các Phòng chuyên môn của Ban Quản lý: Phòng Quản lý Đầu tư, Quản lý Doanh nghiệp, Quản lý Lao động, Quản lý Xuất nhập khẩu, Quản lý Xây dựng, Quản lý Môi trường, Đại diện, Thanh tra và Văn phòng.

Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp đã phản ánh nhiều nội dung, tập trung vào các vấn đề vướng mắc, khó khăn như: khai báo hải quan về việc mua xăng dầu phục vụ sản xuất với số lượng ít; đưa lưỡi cưa của thiết bị sản xuất ra ngoài KCX để mài; xử lý dăm gỗ; tình trạng ngập nước khi thủy triều lên; họp chợ trước cổng KCX; an ninh trật tự tại các doanh nghiệp trong KCX,…

Căn cứ vào các kiến nghị của doanh nghiệp, Phó Trưởng ban Nguyễn Tấn Định giao cho các Phòng chuyên môn của Ban Quản lý phối hợp với các đơn vị có liên quan sớm xem xét, giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp, đặc biệt là việc khai báo hải quan về việc mua xăng dầu phục vụ sản xuất với số lượng ít; đưa lưỡi cưa của thiết bị sản xuất ra ngoài KCX để mài; xử lý dăm gỗ; đồng thời, đề nghị Công ty phát triển hạ tầng KCX Linh Trung sớm có biện pháp chống ngập nước trong KCX để tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp./.

Đính kèm Thông báo kết luận số 2612/TB-BQL-VP ngày 09/11/2012 của Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Nguyễn Tấn Định.

Bài viết liên quan