Kết quả đợt tập huấn về An toàn lao động cho doanh nghiệp năm 2012
06:10 10/05/2023
Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố phối hợp với Trung tâm Kiểm định và Huấn luyện kỹ thuật an toàn lao động (thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố) tổ chức lớp tập huấn về an toàn lao động miễn phí cho doanh nghiệp năm 2012.

Đợt tập huấn được tổ chức thành 8 lớp, diễn ra từ ngày 28 – 31/8/2012, thu hút sự tham dự của 300 học viên là cán bộ phụ trách nhân sự, cán bộ an toàn – vệ sinh lao động của doanh nghiệp trong các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Qua lớp tập huấn, các học viên đã được hướng dẫn kiến thức cơ bản về an toàn lao động, công tác tổ chức bộ máy, huấn luyện, kiểm định, giới thiệu các văn bản pháp luật liên quan về an toàn lao động và các vụ tai nạn lao động điển hình; Bên cạnh đó, Phòng Quản lý Lao động cũng lưu ý một số lỗi vi phạm về an toàn – vệ sinh lao động thường gặp trong thực tế.

Sau lớp học, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về an toàn lao động tại các doanh nghiệp.

P.LĐ

Bài viết liên quan