Kết quả kiểm tra PCCC Quí II/2014 tại KCN Tân Thới Hiệp
06:13 10/05/2023

Theo kế hoạch số 67/KH-PC Q.12 ngày 12/6/2014 về kiểm tra an toàn PC&CC tại các doanh nghiệp, cơ sở trong KCN Tân Thới Hiệp – Quận 12, từ ngày 16/6/2014, Đoàn kiểm tra gồm: Cảnh sát PC&CC Quận 12; Phòng Đại Diện - HEPZA và công ty PTHT KCN Tân Thới Hiệp đã tiến hành kiểm tra về công tác an toàn phòng cháy và chữa cháy tại các Doanh nghiệp hoạt động tại KCN Tân Thới Hiệp. Qua kiểm tra, Đoàn đã ghi nhận những cố gắng thực hiện và khắc phục các thiếu sót của doanh nghiệp trong công tác PC&CC tại cơ sở, qua đó Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn và đề nghị lãnh đạo doanh nghiệp tuân thủ đúng các quy định về PC&CC.

Kết quả kiểm tra cụ thể như sau:

- Đoàn đã lập 17 Biển bản kiểm tra về an toàn PC&CC, ngoài ra Phòng Cảnh Sát PC&CC đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 02 DN, cụ thể:  không đầy đủ hồ sơ về PCCC, không niêm yết biển báo sử dụng điện.

Sau đợt kiểm tra Phòng Đại Diện có thông báo gửi đến các doanh nghiệp đề nghị thực hiện nghiêm các kiến nghị đã nêu trong biển bản kiềm tra và các quy định về công tác PC&CC. Đối với các doanh nghiệp đã được kiến nghị khắc phục những thiếu sót nhưng không tiến hành thực hiện, HEPZA sẽ đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Bài viết liên quan