Kết quả kiểm tra việc thưc hiện pháp luật tại các doanh nghiệp
06:11 10/05/2023

Thực hiện Quyết định số 1581 và 1582/QĐ-BQL-KCN-HCM của Trưởng Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố về việc kiểm tra thực hiện pháp luật tại các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh; Thanh tra Ban quản lý đã tiến hành kiểm tra 37 doanh nghiệp tại các khu chế xuất Linh Trung 1 và 2, và các khu công nghiệp Tân Bình và Vĩnh Lộc.

Mục đích kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước, các mục tiêu trên giấy chứng nhận đầu tư, tình hình lao động theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư; Báo cáo kết quả và kiến nghị xử lý các vi phạm pháp luật (nếu có) theo chức năng và thẩm quyền.

Các doanh nghiệp đều chấp hành Quyết định, có tinh thần hợp tác với Thanh tra, cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ, tài liệu và thông tin liên quan đến doanh nghiệp như: đầu tư xây dựng, lao động, bảo hiểm theo như đề cương, cử người làm việc với đoàn nghiêm túc, kịp thời theo quy định.

Nhìn chung việc chấp hành pháp luật về lao động năm 2012 có phần tích cực hơn so với các năm trước. Các doanh nghiệp đều lấy hơn mức lương tối thiểu của Chính phủ quy định để xây dựng thang bảng lương chi trả cho người lao động. Ngoài ra còn các khoản phụ cấp, thưởng đa dạng nhằm tăng thêm thu nhập cho người lao động. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đầy đủ. Ký kết hợp đồng lao động với người lao động tương đối đầy đủ và đúng theo quy định. Hồ sơ pháp lý cũng được doanh nghiệp quan tâm thực hiện tương đối đầy đủ như: thang bảng lương, nội quy lao động, nội quy an toàn vệ sinh lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy trình vận hành các loại máy, thiết bị… Đặc biệt 100% doanh nghiệp đều xây dựng thang bảng lương và đăng ký với cơ quan quản lý lao động. Các doanh nghiệp đều tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Quan tâm đế việc đo kiểm môi trường tại nơi làm việc. Trang bị phương tiện bảo hộ lao động và tập huấn an toàn vệ sinh lao động cho người lao động. Việc kiểm định kỹ thuật và đo thông số nhà xưởng được các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc.

Trong đợt kiểm tra này đa số các doanh nghiệp đều có ý thức chấp hành tương đối đầy đủ các quy định của pháp luật, đặc biệt có một số doanh nghiệp thực hiện rất tốt các chế độ chính sách lao động, quan tâm đến đời sống, tiền lương, thu nhập của người lao động, chú ý đến điều kiện làm việc, môi trường lao động… Thanh tra Ban quản lý cũng đã đề nghị có hình thức tuyên dương các doanh nghiệp tiêu biểu về công tác lao động như: Công ty Cổ phần Dược phẩm Ampharco U.S.A, Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến, Công ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công, Công ty Cổ phần Sài Gòn Food…

Bài viết liên quan