Không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước ASEAN

01:34 17/03/2023
 

Ngày 13/11/2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 23/2019/TT-BCT quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước ASEAN.

Theo đó, không áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng đường (mã HS 1701) có xuất xứ từ các nước ASEAN theo quy định của pháp luật hiện hành.

Số lượng đường nhập khẩu từ các nước ASEAN không tính vào lượng hạn ngạch thuế quan hàng năm do Bộ Công thương công bố theo cam kết của Tổ chức Thương mại thế giới áp dụng với các nước WTO.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Bài viết liên quan