Kiểm tra PCCC Khu chế xuất Tân Thuận
06:12 10/05/2023

Từ ngày 04/10 đến ngày 31/10/2013,  Phòng Cảnh sát PCCC Quận 4 kiểm tra định kỳ về công tác PCCC đối với các doanh nghiệp trong KCX Tân Thuận, đoàn kiểm tra gồm: Cảnh sát PCCC Quận 4, Phòng Đại Diện Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (Phòng Đại Diện Ban quản lý) và công ty phát triển hạ tầng KCX Tân Thuận đã tiến hành kiểm tra 79 doanh nghiệp đang hoạt động tại KCX Tân Thuận.

Đoàn kiểm tra đã lập 79 biên bản kiểm tra về an toàn PCCC, trong đó có 03 biên bản vi phạm hành chính trong công tác an toàn PCCC đối với 03 doanh nghiệp, cụ thể như sau:

  • Hệ thống, thiết bị PCCC không được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ;

  • Sắp xếp hàng hoá không đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC;

  • Sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt tại nơi có qui định cấm;

  • Sắp xếp hàng hoá không đảm bảo khoảng cách an toàn ngăn cháy.

Sau đợt kiểm tra, Phòng Đại Diện Ban quản lý có thông báo gửi đến các doanh nghiệp trong KCX Tân Thuận yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về công tác an toàn PCCC liên quan đến các vi phạm nêu tại biên bản kiểm tra. Đối với các doanh nghiệp không thực hiện khắc phục các vi phạm, Phòng Đại Diện Ban quản lý sẽ đề xuất cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Bài viết liên quan