Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường
06:12 10/05/2023
Thực hiện theo kế hoạch công tác năm 2013 của Thanh tra Ban quản lý đã được Lãnh đạo Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt; Thanh tra Ban quản lý tiến hành kiểm tra định kỳ đợt 2 năm 2013 (từ ngày 03/12/2013 đến ngày 27/12/2013) việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại 54 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất trong khu Công nghiệp Lê Minh Xuân thành phố Hồ Chí Minh gồm các ngành nghề như: cơ khí, dệt nhuộm, may mặc, xi mạ, thực phẩm, thuộc da… trong đó tập trung giám sát chặt chẽ 11 doanh nghiệp thuốc bảo vệ thực vật.

 

 Qua đợt kiểm tra, Đoàn Kiểm tra sẽ đề xuất các biện pháp khắc phục và xử lý hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường (nếu có); báo cáo kết quả kiểm tra đến Lãnh đạo Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định. Đồng thời, sẽ tổng hợp tình hình, có các biện pháp phòng ngừa nhằm kiểm soát, hạn chế và khắc phục các sự cố về môi trường (nếu có) đối với các doanh nghiệp nêu trên.

 

Bài viết liên quan