Làm việc với Công ty TNHH Sepzone Linh Trung Việt Nam về tình hình hoạt động của KCX Linh Trung 1&2 trong năm 2013
06:12 10/05/2023
Ngày 19/12/2013, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố (Ban Quản lý) Vũ Văn Hòa đã chủ trì cuộc họp tổng kết tình hình hoạt động của KCX Linh Trung 1&2 trong năm 2013. Tham dự cuộc họp có các Phó trưởng Ban: đ/c Nguyễn Tấn Phước, đ/c Nguyễn Thị Minh Hạnh; Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý, Ban Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sepzone Linh Trung Việt Nam.

Tại cuộc họp, đại diện Ban Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sepzone Linh Trung Việt Nam đã báo cáo kết quả về tình hình hoạt động của KCX Linh Trung 1&2, những khó khăn, vướng mắc tại KCX Linh Trung 1&2 và kiến nghị Ban Quản lý xem xét, hỗ trợ giải quyết.

Kết luận cuộc họp, Trưởng ban Ban Quản lý Vũ Văn Hòa đã giao các Phòng chức năng của Ban Quản lý theo dõi và phối hợp với các đơn vị có liên quan để hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại KCX Linh Trung 1&2; đồng thời, đề nghị Công ty TNHH Sepzone Linh Trung Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Phòng Quản lý Xây dựng của Ban Quản lý để triển khai thực hiện các hạ tầng xã hội phục vụ công nhân KCX Linh Trung 1&2.


 

 

Bài viết liên quan