Lãnh đạo Ban Quản lý làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi để giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại KCN Tây Bắc Củ Chi
06:12 10/05/2023

Ngày 09/8/2013, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố (Ban Quản lý) Nguyễn Bạch Hoàng Phụng đã làm việc với Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi (Công ty phát triển hạ tầng KCN Tây Bắc Củ Chi) để giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại KCN Tây Bắc Củ Chi. Cùng dự có đại diện các Phòng: Quản lý Doanh nghiệp, Quản lý Xây dựng, Đại diện và Văn phòng.

Tại buổi làm việc Công ty phát triển hạ tầng KCN Tây Bắc Củ Chi đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện dự án khu tái định cư 34,26 ha, chuyển đổi công năng khu trung tâm dịch vụ, khấu trừ tiền bồi thường hỗ trợ vào tiền thuê đất, điều chỉnh hệ số (Kq) nguồn tiếp nhận nước thải, xây dựng tường rào và an ninh trật tự.
 

Phó Trưởng ban Nguyễn Bạch Hoàng Phụng đã chỉ đạo các Phòng chức năng của Ban Quản lý xem xét, phối hợp với các Sở-ngành thành phố và Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi hỗ trợ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của KCN Tây Bắc Củ Chi; đồng thời, chỉ đạo Công ty phát triển hạ tầng KCN Tây Bắc Củ Chi đảm bảo thực hiện tỷ lệ trồng cây xanh trong KCN theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt.

Bài viết liên quan