Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Công An huyện Bình chánh và công ty CP TV ĐT XD TM SX Nhựt Thành về việc bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại KCN An Hạ trên địa bàn huyện Bình Chánh TPHCM
06:12 10/05/2023
Thực hiện Quy chế phối hợp số 338/CA-BQL_KCN_HCM ngày 29/2/2008 giữa Công an thành phố Hồ Chí Minh và Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh( Ban quản lý) về công tác bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29/8/2013 Công An huyện Bình Chánh và công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thương mại Sản xuất Nhựt Thành (Công ty phát triển hạ tầng KCN An Hạ) đã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại KCN An Hạ trên địa bàn huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh.

Quy chế này nêu rõ trách nhiệm, nhiệm vụ các bên liên quan trong việc phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các loại tội phạm xâm phạm an ninh Quốc gia, trật tự và an toàn xã hội trong KCN An Hạ; thực hiện tốt công tác PCCC tại các cơ sở, doanh nghiệp và công tác bảo vệ môi trường trong KCN An Hạ.
 

Đến tham dự Lễ ký kết Quy chế gồm có đại diện: Công an thành phố Hồ Chí Minh (các phòng nghiệp vụ PA84, PA81, PV28), Công an huyện Bình Chánh, Công an xã Phạm Văn Hai, UBND xã Phạm Văn Hai; Ban quản lý (phòng Đại Diện).

Bài viết liên quan