Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Công an quận Bình Tân và Công ty PTHT Khu công nghiệp Tân Bình (TANIMEX)
06:10 10/05/2023
Ngày 24/8/2012 Công An Quận Bình Tân và Công ty TANIMEX đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp về an ninh trật tự. Qua đó nêu rõ trách nhiệm, nhiệm vụ trong việc bảo vệ, xử lý và thông tin với nhau rõ ràng, cụ thể hơn các vụ việc xảy ra tại khu, tạo điều kiện cho KCN hoạt động ngày càng ổn định, môi trường sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Do KCN nằm trên địa bàn của 2 quận Bình Tân và Tân Phú, nên trước đó công ty TANIMEX đã ký kết quy chế phối hợp với CA quận Tân Phú. Đến nay việc ký kết quy chế phối hợp của Công ty TANIMEX với các Công an quận gắn với địa bàn đã hoàn tất.

 

 P.ĐD

Bài viết liên quan