LỊCH KIỂM TRA
06:10 10/05/2023

Trong đó, giao cho Sở Cảnh sát PC&CC Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Ban quản lý các KCX, KCN T.phố Hồ Chí Minh (Hepza) kiểm tra việc thực hiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn- cứu hộ đối với các Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng KCX, KCN; Đội PCCC các KCX, KCN.

Để tăng cường các biện pháp phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ trong các KCX, KCN trên địa bàn Thành phố, Sở Cảnh sát PC&CC Thành phố Hồ Chí Minh lập kế hoạch số 142/KH-PCCC-P2 ngày 15/6/2012 về việc kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy tại các Khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2012.

LỊCH KIỂM TRA

Ngày

kiểm tra

Thời gian

kiểm tra

(buổi sáng)

Tên KCX - KCN

Thời gian

kiểm tra

(buổi chiều)

Tên KCX - KCN

Thứ ba

26/6/2012

Từ 08 g 30 đến 11 g 30

KCN Tân Phú Trung

Từ 13 g 30 đến 16 g 30

KCN Tây Bắc

Củ Chi

Thứ năm

28/6/2012

Từ 08 g 30 đến 11 g 30

KCN Đông Nam

Từ 13 g 30 đến 16 g 30

KCN Tân Thới Hiệp

Thứ ba

10/7/2012

Từ 08 g 30 đến 11 g 30

KCX Linh Trung 1

Từ 13 g 30 đến 16 g 30

KCX Linh Trung 2

Thứ năm

12/7/2012

Từ 08 g 30 đến 11 g 30

KCX Tân Thuận

Từ 13 g 30 đến 16 g 30

KCN Hiệp Phước

Thứ ba

17/7/2012

Từ 08 g 30 đến 11 g 30

KCN Lê Minh Xuân

Từ 13 g 30 đến 16 g 30

KCN Tân Tạo

Thứ năm

19/7/2012

Từ 08 g 30 đến 11 g 30

KCN Vĩnh Lộc

Từ 13 g 30 đến 16 g 30

KCN Tân Bình

Thứ ba

24/7/2012

Từ 08 g 30 đến 11 g 30

KCN Bình Chiểu

Từ 13 g 30 đến 16 g 30

KCN Cát Lái 2

 

Bài viết liên quan