Nghị định 167/2013/NĐ-CP, ngày 12 tháng 11 năm 2013, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.
06:12 10/05/2023

Ngày 12/11/2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

Theo đó, một số nội dung cần quan tâm như sau:

A. Vi phạm hành chính về an ninh, trật tự, an toàn xã hội:

Điều5.  Vi phạm quy định về trật tự công cộng;

Điều 8. Vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú;

Điều 10. Vi phạm quy định về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm bị cấm;

Điều 11. Vi phạm các quy định về quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự;

Điều 13. Vi phạm các quy định về quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ;

Điều 16. Vi phạm quy định về bảo vệ các công trình công cộng, công trình an ninh, trật tự;

Điều 17. Vi phạm các quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và đi lại;

Điều 20. Hành vi cản trở, chống lại việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ hoặc đưa hối lộ người thi hành công vụ;

B. Vi phạm hành chính về phòng cháy và chữa cháy:

Điều 27. Vi phạm quy định trong việc ban hành, phổ biến và tổ chức thực hiện quy định, nội quy về phòng cháy và chữa cháy;

Điều 28. Vi phạm quy định về kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy;

Điều 29. Vi phạm về hồ sơ quản lý công tác an toàn phòng cháy và chữa cháy;

Điều 30. Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong quản lý, bảo quản và sử dụng chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ;

Điều 31. Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong sản xuất, kinh doanh chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ;

Điều 32. Vi phạm quy định trong vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ;

Điều 33. Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt;

Điều 34. Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong thiết kế, lắp đặt, quản lý, sử dụng điện;

Điều 35. Vi phạm quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy trong thiết kế, thi công, kiểm tra, bảo trì hệ thống chống sét;

Điều 36. Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong đầu tư, xây dựng;

Điều 37. Vi phạm quy định về khoảng cách an toàn phòng cháy và chữa cháy và ngăn cháy;

Điều 46. Vi phạm quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc;

Điều 48. Vi phạm trong việc để xảy ra cháy, nổ.

Bài viết liên quan