NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM NĂM 2011
06:09 10/05/2023

M ục tiêu đó được cụ thể hóa thành những nhiệm vụ cụ thể:

- Tập trung thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp có hàm lượng tri thức và công nghệ cao, có lợi thế cạnh tranh, giá trị gia tăng lớn, ít thâm dụng lao động và thân thiện với môi trường; đặc biệt là các ngành công nghiệp điện tử -  tin học - viễn thông, hóa chất, cơ khí chế tạo máy, chế biến lương thực - thực phẩm và các ngành dịch vụ cao cấp như ngân hàng, bảo hiểm, logistics, nhà xưởng cao tầng, văn phòng cho thuê, dịch vụ cảng và các ngành công nghiệp phụ trợ. Ban Quản lý khuyến khích các doanh nghiệp nâng cao trình độ công nghệ, bảo vệ môi trường bền vững phù hợp với việc sử dụng lao động có chuyên môn kỹ thuật ngày càng cao; mạnh dạn từ chối, hạn chế mở rộng dự án thuộc các ngành nghề thâm dụng lao động, gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo phù hợp theo chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố.

- Hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản lý, trình độ lao động, tuyển dụng nguồn nhân lực có trình độ, đã qua đào tạo.

- Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, hạn chế tranh chấp lao động tập thể, đảm bảo an ninh trật tự.

- Bảo đảm hoạt động của các KCX-KCN đạt tiêu chuẩn môi trường.

- Tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Trên cơ sở những mục tiêu, nhiệm vụ như đã nêu, Ban Quản lý đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Thu hút vốn đầu tư: 1,4 tỷ USD.

- Đất sẵn sàng thu hút đầu tư: 350 ha, nhà xưởng đạt tiêu chuẩn sẵn sàng cho thuê: 103.000 m2. Cụ thể: KCX Tân Thuận, KCN Tân Phú Trung, Đông Nam, Tân Tạo (hiện hữu), Tân Tạo (mở rộng), Hiệp Phước (giai đoạn 2).

- Kim ngạch xuất khẩu: 3,5 tỉ USD, tăng 13% so với năm 2010.

- Kim ngạch nhập khẩu: 2,9 tỉ USD, tăng 7% so với năm 2010.

- Công tác bảo vệ môi trường: 100% KCX-KCN xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn xả thải.

- Số người được giải quyết việc làm do Trung tâm Giới thiệu việc làm giới thiệu: 8.000 lao động.

 BẢN TIN HEPZA

Bài viết liên quan