Phòng Cảnh sát PCCC quận 4 kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PCCC tại Khu chế xuất Tân Thuận
06:12 10/05/2023

Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Sở Cảnh sát PC&CC TP. Hồ Chí Minh và Ban quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp TP. Hồ Chí Minh( Ban quản lý) trong công tác phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn- cứu hộ, Phòng Cảnh sát PCCC quận 4 đã phối hợp với công ty TNHH Tân Thuận triển khai thực hiện các nội dung của Quy chế phối hợp, chủ động hướng dẫn công ty TNHH Tân Thuận thành lập Ban chỉ đạo PCCC khu chế xuất Tân Thuận, ban hành quy chế hoạt động và định kỳ 1 quý/lần tổ chức giao ban rút kinh nghiệm giữa 2 đơn vị.

Trong 8 tháng đầu năm 2013 Phòng Cảnh sát PCCC quận 4 đã tổ chức 352 lượt kiểm tra công tác an toàn PCCC đối với 160 cơ sở trong khu chế xuất Tân Thuận, lập 352 biên bản, phát hiện 128 hành vi vi phạm quy định về an toàn PCCC, lập 22 biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt 22 cơ sở, đồng thời kiến nghị lãnh đạo các cơ sở thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PCCC với những nội dung cụ thể như sau:
  1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác PCCC cho cán bộ công nhân viên tại cơ sở; củng cố lực lượng PCCC tại chỗ đủ về số lượng và thành thạo các kỹ năng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở, có phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên.
  2. Toàn bộ hàng hóa, vật tư, nguyên liệu có nguy hiểm về cháy, nổ phải được phân loại theo tính chất nguy hiểm cháy nổ để bố trí, bảo quản đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC, ngăn cháy lan giữa khu vực này sang khu vực khác.
  3. Kho bãi bảo quản hàng hóa, vật tư, nguyên liệu dễ cháy phải bố trí riêng biệt hoặc cách ly với kho thành phẩm bằng tường, vách ngăn cháy theo đúng tiêu chuẩn quy định. Tuyệt đối không để nguyên vật liệu chưa sử dụng tồn đọng trong các phân xưởng sản xuất, các loại phế liệu phải được dọn dẹp thường xuyên, khi hết giờ làm việc phải đưa ra khu vực an toàn.
  4. Đối với cơ sở trong quá trình hoạt động tự xây dựng, cải tạo, cơi nới thêm không đảm bảo khoản cách chống cháy lan hoặc ngăn cháy thì phải có ngay các giải pháp khắc phục, đảm bảo chống cháy lan và các điều kiện an toàn khác về PCCC. Nơi nào không thể khắc phục được thì buộc phải phá dỡ để tạo khoản cách chống cháy lan nhất là giữa nhà sản xuất với kho chứa hàng hóa và các hạng mục khác của công trình có chứa nhiều chất dễ cháy.
  5. Các kho chứa hàng hóa làm bằng khung thép, mái tôn thì phải tiến hành bao bọc, gia cố, lắp đặt hệ thống tưới nước làm mát để tăng khả năng chịu lửa và chịu lực của các kết cấu xây dựng bằng thép như cột, kèo và mái che để tránh sụp đổ cấu kiện công trình khi có cháy xảy ra.
  6. Tăng cường công tác tự kiểm tra và thường trực để xử lý kịp thời các sự cố cháy, nổ từ khi mới phát sinh, làm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra.

Cùng với việc hướng dẫn cơ sở nâng cao hiệu quả công tác PCCC, Phòng Cảnh sát PCCC quận 4 chủ động tham mưu cho lãnh đạo công ty TNHH Tân Thuận các giải pháp đảm bảo cho việc trang bị hệ thống PCCC đối với khu công nghiệp Tân Thuận phù hợp với quy mô phát triển của cơ sở, đồng thời bổ sung lực lượng PCCC chuyên trách đáp ứng với tình hình phát triển trong thời gian tới.

Bài viết liên quan